HomeFashion andmete kasutamise privaatsuspoliitika.

 

Nictara Kaubanduse OÜ kliendiandmete töötlemise põhimõtted.

 

Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad Nictara Kaubanduse OÜ (edaspidi HomeFashion) kodutekstiili, veebipoe aadressil www.homefashion.ee ja edaspidi Kliendid andmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused).

HomeFashion töötleb Kliendi isikuandmeid, kui Klient on registreerinud või külastab HomeFashion veebipoodi. HomeFashion töötleb Kliendi isikuandmeid ka juhul, kui Klient avaldab soovi saada HomeFashion kliendiks. 

Tingimused kehtivad alates 25. maist 2018. a, kuid kohalduvad ka enne eelnimetatud kuupäeva Kliendi poolt HomeFashion´le avaldatud kliendiandmete töötlemisele.

1.      Mida käesolevad tingimused Kliendile tähendavad?

Tingimused on välja töötatud, sest oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Käesolevad Tingimused annavad ülevaate meie tavade kohta kliendiandmete töötlemisega seoses, sealhulgas (a) milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me töötleme (b) kuidas HomeFashion infot töötleb (kasutab, avaldab jne); (c) Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega. HomeFashion veebipoodi külastades, eeldame, et olete käesolevaid Tingimusi lugenud ja nõustute nendega.

Käesolevad Tingimused on Klientidele kättesaadavad HomeFashion veebilehel www.homefashion.ee.

HomeFashion on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades Klienti muudatustest HomeFashion veebilehel või muul viisil (nt kliendilehe kaudu). Muudatused jõustuvad nende avaldamisest HomeFashion veebilehel, kui muudatustes ei ole sätestatud teist tähtaega.

Isikuandmed – füüsilisest isikust Kliendiga seonduv igasugune info.

Kliendiandmed – igasugune teave, mis on HomeFashion teatavaks saanud seoses kliendi veebipoe külastamisega või kliendiks registreerimisega.

Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või on ostnud HomeFashion veebipoes müüdavaid kaupu.

(Kliendiandmete) Töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kasutamine, kogumine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, kustutamine, hävitamine jmt. tegevused.

2.      Milliseid andmeid me töötleme ja miks?

2.1      HomeFashion kogub ja Töötleb ainult HomeFashioni'st kaupade ostmisega ja kliendisuhtega seotud järgnevaid andmeid:

2.1.1.  Kliendi registreerimisel püsikliendiks Kliendi kontaktandmed: nimi, aadress, telefon, e-posti aadress;

2.1.2.  Veebikeskkonnas ostu sooritamisel IP aadress ja "küpsiste" informatsioon: nagu paljude teistegi veebisaitide puhul, salvestab HomeFashion veebisait Teie IP aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega "küpsised" (cookies). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad Teie veebilehitsejat HomeFashion serveris end automaatselt identifitseerida. Soovi korral võite oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuigi sellega seoses võib teatud veebisaidi aladel tekkida probleeme lehe kasutamisega. HomeFashion ei seo IP-aadressi personaalsete isikuandmetega. See tähendab, et Teie kasutaja sessiooni jälgitakse, kuid Teid ei seostata isiklikult. Kuigi teatud sorti küpsised võimaldavad meil Teie andmeid säilitada - näiteks veebivormide täitmisel. Sedasorti küpsiseid saadetakse veebilehitsejale ainult juhul kui olete andnud oma nõusoleku informatsiooni säilitamiseks. Kasutame küpsiseid sisu ja reklaamide isikupärastamiseks, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumiseks ning liikluse analüüsimiseks. Edastame teavet selle kohta, kuidas meie saiti kasutate, ka oma sotsiaalse meedia, reklaami- ja analüüsipartneritele, kes võivad seda kombineerida muu teabega, mida olete neile esitanud või mida nad on kogunud teiepoolse teenuste kasutamise käigus.

2.1.3.  Finantsandmed: pangakonto number, kui makseid teostatakse veebipoes. Nictara Kaubanduse OU on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

2.1.4.  Suhtlusandmed: veebipoes kauba ostmisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestlused; samuti HomeFashion ja Kliendi vaheline suhtlus e-posti või kirja teel.

2.1.5.  Ostude seotud andmed: nt HomeFashioni'st teostatud ostudega info (nt nõusoleku vormid, kokkulepped jmt); veebipoest kauba kättetoimetamisega seonduv info,

2.2. Kliendiandmete töötlemisel lähtub HomeFashion kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine.

2.3. Kliendiandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidu piires.

3.      Kuidas HomeFashion kasutab kogutud Kliendiandmeid? (Kliendiandmete töötlemise eesmärgid)

HomeFashion töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et:

3.1. Osutada Kliendile lisateenuseid, viia läbi turuanalüüse ja teha statistikat. Selleks võib HomeFashion pakkuda Kliendile oma koostööpartnerite teenuseid, sealhulgas teha pakkumisi, mis põhinevad Kliendi nõusolekul või HomeFashion soovil pakkuda Kliendile parimat teenust. HomeFashion võib teha turuanalüüse ja koostada statistikat, korraldada kampaaniaid, mis põhinevad HomeFashion veebipoodi.

3.2. Tagada teenuste nõuetekohane osutamine.

3.6. Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse täitmisel.

3.7. Võtta vastu makseid läbi makseteenuse pakkujate. Selleks, et võtta vastu Kliendi makseid kauba või teenuse eest, on HomeFashion l õigus suunata Klient pangalingile läbi makseteenuse pakkuja.

4.      Kuidas me teeme pakkumusi oma klientidele?

4.1. HomeFashion saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumisi ja uudiskirju.

Pakkumusi võib saata Kliendi nõusolekul tema kontaktandmetele, mis on kogutud kodulehel registreerimisel, seoses kaupade ostmisel.

4.2. HomeFashion võib Kliendiandmeid töödelda e-teenuste kasutusmugavuse tõstmiseks, nt Kliendile ostu ajaloo kuvamine veebipoes, personaalsete pakkumiste loomine jmt.

5.      Kellele me võime kliendiandmeid edastada?

5.1. Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks Tarbijakaitseamet.

5.2. HomeFashion võib avaldada Kliendiandmeid kolmandatele isikutele, kes osutavad HomeFashion'le teenuseid ja kes täidavad HomeFashion Kliendandmete kaitsele kehtestatud nõudeid. Kolmandateks osapoolteks võivad olla HomeFashion partnerid, kelle ülesanneteks on kaupade tellimine, transport, veebipoe osas veebisaidi hooldamine ja selle sisuhaldus, turundusega seotud partnered.

6.      Kuidas on tagatud teie andmete turvalisus veebis?

HomeFashion veebisait omab vajalikke meetmeid, et kaitsta veebisaidil kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Oleme kehtestanud mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Andmete turvalisusega seonduvaid nõudeid vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele.

7.      Kuidas meiega ühendust võtta?

7.1. Kui Teil on küsimusi seoses käesolevate tingimustega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust.

7.2. Palume Teil esitada nõuded või selgitused võimaluse korral järgmistel kontaktaadressidel: home@homefashion.ee