HomeFashion andmete kasutamise privaatsuspoliitika.

Nictara Kaubanduse OÜ kliendiandmete töötlemise põhimõtted.

 

Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad Nictara Kaubanduse OÜ (edaspidi HomeFashion) kodutekstiili, veebipoe aadressil www.homefashion.ee ja edasi Kliendid andmete töötlemise tingimustega (edaspidi Tingimused).

HomeFashion töötleb Kliendi isikuandmeid, kui Klient on registreerinud või külastab HomeFashion veebipoodi. HomeFashion töötleb Kliendi isikuandmeid ka juhul, kui Klient avaldab soovi saada HomeFashioni kliendiks.

Tingimused kehtivad alates 25. maist 2018. a, kuid kohalduvad ka enne eelnimetatud kuupäeva Kliendi poolt HomeFashion´le avaldatud kliendiandmete töötlemisele.

1. Mida käesolevad tingimused Kliendile tähendavad?

Tingimused on välja töötatud, sest oleme võtnud endale kohustuse kaitsta mõjuprivaatsust. (b) kuidas HomeFashion infot töötleb (kasutab, avaldab jne); (c) Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega. HomeFashion veebipoodi külastades, vajaduste, et olete käesolevad Tingimusi lugenud ja kinnitanud.

Käesolevad Tingimused on Klientidele kättesaadavad HomeFashion veebilehel www.homefashion.ee .

HomeFashion on õigus Tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades Klientide muudatustest HomeFashion veebilehel või muul viisil (nt kliendilehe kaudu). Muudatused jõustuvad nende avaldamisest HomeFashion veebilehel, kui muudatusi ei ole muudetud tähtedega.

Isikuandmed – füüsilisest isikust Kliendiga seotudv igasugune info.

Kliendiandmed – igasugune teave, mis on HomeFashion teatavaks saanud seoses kliendi veebipoe külastamisega või kliendiks registreerimisega.

Klient – ​​või füüsiline juriidiline isik, kes ostab või on ostnud HomeFashion veebipoes müüdavaid kaupu.

(Kliendiandmete) Töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kasutamine, kogumine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, kustutamine, hävitamine jmt. tegevused.

2. Milliseid andmeid me töötleme ja miks?

2.1 HomeFashioni kogub ja Töötleb ainult HomeFashioni'st kaupade ostmisega ja kliendisuhtega seotud järgnevaid andmeid:

2.1.1. Kliendi registreerimisel püsikliendiks Kliendi kontaktandmed: nimi, aadress, telefon, e-posti aadress;

2.1.2. Veebikeskkonnas ostu sooritamisel IP-aadress ja "küpsiste" informatsioon: nagu paljude teiste toodete puhul, salvestab HomeFashion teie IP-aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega "küpsised" (küpsised). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehtede külastades. Küpsised Teie veebilehehitsejat HomeFashion serveris end identifitseerida. Soovi korral saate oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise käepideme, kuigi sellega seoses võib juhtuda, et aladel tekib probleeme lehe kasutamisega. HomeFashion ei seo IP-aadressi personaalsete isikuandmetega. See tähendab, et Teie kasutaja sessiooni jälgitakse, kuid Teid ei ühendata isiklikult. kuigi kindla sorti küpsised meil Teie andmeid - näiteks veebivormide täitmisel. Sedasorti küpsiseid veebilehitsejale ainult juhul, kui olete andnud oma reklaami teabe säilitamiseks. Kasutame küpsiseid sisu ja reklaamide isikupärastamiseks, sotsiaalse meedia funktsioonide pakkumised ning liikluse analüüsimiseks. Edastame reklaam selle kohta, kuidas meie saiti kasutate, ka oma sotsiaalset meediat, reklaami- ja analüüsipartneritele, kes võivad seda kombineerida muu teabega, mida olete neile esitanud või mida nad on kogunud teiepoolsete teenuste kasutamise käigus.

2.1.3. Finantsandmed: pangakonto number, kui makseid teostatakse veebipoes. Nictara Kaubanduse OU on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostaja vajaliku isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

2.1.4. Suhtlusandmed: veebipoes kauba ostmisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestlused; samuti HomeFashion ja Kliendi vaheline suhtlus e-posti või kirja teel.

2.1.5. Ostudega seotud andmed: nt HomeFashioni'st teostatud ostudega info (nt vormid, kokkulepped jmt); veebipoest kauba kättetoimetamisega seotudv info,

2.2. Kliendiandmete töötlemisel põhinev HomeFashion kehtivatest õigusaktidest võetakse vastu tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine.

2.3. Kliendiandmeidkse ainult Euroopa Liidu piires.

3. Kuidas HomeFashion kasutab kogutud Kliendiandmeid? ( Kliendiandmete töötlemise eesmärgid)

HomeFashion töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et:

3.1. Osutada Kliendile lisateenuseid, viia läbi turuanalüüse ja teha statistikat. Selleks võib HomeFashion pakkuda Kliendile oma koostööpartnerite teenused, sealhulgas teha pakkumisi, mis põhinevad Kliendireklaamil või HomeFashion soovil pakkuda Kliendile parimat teenust. HomeFashion võib teha turuanalüüsi ja koostada statistikat, korraldada kampaaniaid, mis põhinevad HomeFashion veebipoodi.

3.2. Tagada teenuste nõuetekohane osutamine.

3.6. Tõe ja kaitstud nõudeid, mis põhinevad lepingud või muu kohustuse täitmisel.

3.7. Võtta vastu makseid läbi makseteenuse pakkujate. Selleks, et võtta vastu Kliendi makseid kauba või teenuse eest, on HomeFashion l õigus suunata Klient pangalingile läbi makseteenuse pakkuja.

4. Kuidas me teeme pakkumusi oma stressile?

4.1. HomeFashion saadab Kliendile viimase otsingu personaalseid pakkumisi ja uudiskirju.

Pakkumusi võib saata Kliendiavaldusel tema kontaktandmetele, mis on kogutud veebisaidi registreerimisel, seoses kaupade ostmisega.

4.2. HomeFashion võib Kliendiandmepakkumine e-teenuste kasutusmugavuse tõstmiseks, nt Kliendile ostu ajaloomine veebipoes, personaalsete vaadete loomine jmt.

5. Kellele me võime kliendiandmeid edastada?

5.1. Kliendiandmeid jagatakse andmete reguleeritud ametiasutustega, näiteks Tarbijakaitseamet.

5.2. HomeFashion võib avaldada Kliendiandmeid kolmandatele isikutele, kes osutavad HomeFashion'le teenuseid ja kes täidavad HomeFashion Kliendiandmete kaitsele kehtestatud nõudeid. Kolmandateks osapoolteks võivad olla HomeFashion partnerid, kelle ülesanneteks on kaupade tellimine, transport, veebipoe veebisaidi hooldamine ja selle sisuhaldus, turundusega seotud partnered.

6. Kuidas on tagatud teie andmete turvalisus veebis?

HomeFashion pakub omab vajalikke meetmeid, et kaitsta veebisaidi kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Oleme kehtestanud arutelusid ettevaatusabinõud, et kaitsta kaitse kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Andmete turvalisusega seotud nõudeid vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele.

7. Kuidas meiega ühendust võtta?

7.1. Kui teil on küsimusi seoses käesoleva tingimustega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võta meiega ühendust.

7.2. Palume Teil esitada nõuded või nõuetega seoses järgmised kontaktaadressid: home@homefashion.ee